• slidebg1
  Buffet
  Enjoy our open buffet delicious breakfast.
 • slidebg1
  Specials
  Our 5 different kinds of home made natural jam perfect for start of a breakfast.
 • slidebg1
  Internet
  Enjoy our complimentary internet connection in every part of the hotel
 • slidebg1
  Natural Bath Amenities
  Feel the luxury bath amenities on your skin
 • slidebg1
  Tea Service
  You can try special Turkish Traditional tea whenever you need as complimentary
 • slidebg1
  With Compliments
  You will find daily fresh apples in your room
 • slidebg1
  Restaurant
  Our exclusive open buffet breakfast will get you ready for an energetic start of a nice day.

Services

Hotel Services

 • Complimentary internet access
 • Concierge
 • Early check-in *
 • Elevator
 • Foreign Currency Exchange
 • Late check-out *
 • Luggage room
 • Message service
 • Quick check-out
 • Safe in the reception
 • Umbrella
 • Wake up service
 • Airport transfer
 • Dry cleaning service
 • Housekeeping evening service
 • Laundry service

Room Amenities

 • 220W Voltage
 • Alarm clock on telephone
 • Bathrobes and slippers
 • Bathroom phone
 • Bathroom with rain shower
 • Complimentary tea and coffee maker
 • Double glazed windows
 • Electronic key card
 • Electronic safety deposit box
 • Emergency alarm robe in shower
 • Hairdryer
 • Air Conditioning
 • Internet access (complimentary)
 • iPod and mp3 connection via telephone
 • LCD IP TV
 • Minibar
 • Multifunctional direct dial telephone
 • Natural bath products by PRIJA
 • Peephole on the room door
 • Radio on TV
 • Satellite channels
 • Smoke detector
 • Turkish marble bathroom

Book Online

Weather Forecast

ISTANBUL

Currency Exchange

06.12.2019 Buying Sales
EURO 6,3738 6,3853
USD 5,7488 5,7591
GBP 7,5361 7,5754


6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE BİLGİLENDİRME


a.Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği;

Bu bilgilendirme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında, Veri Sorumlusu sıfatıyla, “Biz Cevahir İnşaat Turizm ve Sağlık Yatırımları AŞ.’ nin , iş ortaklarına, hissedarlarına, müşterilerine, her hangi bir yolla iletişimde bulunduğu gerçek ya da tüzel kişilere aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere yapılmaktadır.

b.Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği;


Kişisel verileriniz, Biz Cevahir İnşaat Turizm ve Sağlık Yatırımları AŞ. tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber ; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, oteller, ofisler, şubeler, acenteler, bayiler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Şirketimizin ürün ve hizmetlerinden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Ayrıca, Biz Cevahir İnşaat Turizm ve Sağlık Yatırımları AŞ. hizmetlerini kullanmak niyetiyle çağrı merkezimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, Şirketimizi,otelimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, Biz Cevahir İnşaat Turizm ve Sağlık Yatırımları AŞ.’nin herhangi bir amaçla düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, Biz Cevahir İnşaat Turizm ve Sağlık Yatırımları AŞ. tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Biz Cevahir İnşaat Turizm ve Sağlık Yatırımları AŞ. tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Biz Cevahir İnşaat Turizm ve Sağlık Yatırımları AŞ ve ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Biz Cevahir İnşaat Turizm ve Sağlık Yatırımları AŞ. tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, ait lokasyonların fiziksel güvenliğini, verilen hizmetlerin kalitesini, yerine gelmesini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali isler v.b.), Biz Cevahir İnşaat Turizm ve Sağlık Yatırımları AŞ. ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Biz Cevahir İnşaat Turizm ve Sağlık Yatırımları AŞ. insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme sartları ve amaçları dahilinde ayrı ayrı işlenecektir.


c.İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,


Toplanan kişisel verileriniz; Biz Cevahir İnşaat Turizm ve Sağlık Yatırımları AŞ. tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Biz Cevahir İnşaat Turizm ve Sağlık Yatırımları AŞ. ve Biz Cevahir İnşaat Turizm ve Sağlık Yatırımları AŞ. ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Biz Cevahir İnşaat Turizm ve Sağlık Yatırımları AŞ. tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Biz Cevahir İnşaat Turizm ve Sağlık Yatırımları AŞ. ne ait lokasyonların fiziksel güvenliğini, verdiğimiz hizmetlerin kalitesini, yerine gelmesini, denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali isler v.b.), Biz Cevahir İnşaat Turizm ve Sağlık Yatırımları AŞ. ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Biz Cevahir İnşaat Turizm ve Sağlık Yatırımları AŞ. insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Biz Cevahir İnşaat Turizm ve Sağlık Yatırımları AŞ. ‘ne dahil olan ve ileri de olacak şirketlere, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.


ç.Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,


Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi, yerine getirilebilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.


d.KVKK 11. Madde kapsamında Veri Sahibinin Hakları,

Biz Cevahir İnşaat Turizm ve Sağlık Yatırımları AŞ. olarak KVKK 11.madde ve tümü kapsamında, kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu tarafınıza bildiririz;


Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte yazılı talebinizi yukarıda belirtilen Biz Cevahir İnşaat Turizm ve Sağlık Yatırımları AŞ. şirket ve şubelerinden hangisi muhatabınız ise onu ilgi tutarak “Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:117/2 Şişli/İstanbul’ adresine ıslak imzalı olarak veya info@bizcevahirhotels.com kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak gönderebilirsiniz.


Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, başvurunun kabul edilebilir ve anlaşılır olması açısından konu ile ilgili bilgi ve belgelerin başvurunuza eklenmiş olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu başvurular şu an için ücretsizdir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

KVKK 13. Madde çerçevesinde yapılabilecek başvuruya ilişkin forma ulaşmak için tıklayınız.