• slidebg1
  Double Room with Terrace
  Best rooms for overlooking Sultanahmet and Marmara Sea are the upper ones with terraced roofs.
 • slidebg1
  Standard Bathroom
  You will find special amenities in your bathroom. More than you would expect...
 • slidebg1
  Standard Twin Room
  We have four twin rooms which have two single beds. The rooms have faux windows .
 • slidebg1
  Superior Bathroom
  You will find special amenities in your bathroom. More than you would expect...
 • slidebg1
  Superior Double Room
  You will find the comfort you are looking for in our superior double rooms.
 • slidebg1
  Superior Double Room
  This rooms overlooking the street or our winter garden's exterior.

Rooms

Meticulously furnished rooms are waiting for you with their full luxury and comfort . Accessories in the rooms are selected in accordance with guests needs. The upper rooms have terraced roof with breathtaking landscape. It is for sure that our guests will have wonderful time .

Standard Twin Rooms

Standard Twin Rooms

We have four twin rooms in which there are two single beds and windows for daylight. These rooms are wonderful for staying at quietness and restful .

Superior Double Rooms

Superior Double Rooms

You will even have more pleasant time in our superior double rooms. In addition to that there is an option to chose interconnected rooms so that you can reach to the children’s room easily. Our interconnected rooms have a Superior Double Room and a Superior Twin Room.

Superior Twin Rooms

Superior Twin Rooms

We have two superior twin rooms which have two single beds. Rooms have street view.

Double Room With Terrace

Double Room With Terrace

Best rooms for overlooking Sultanahmet and Marmara Sea are the upper ones with terraced roofs. Besides Marmara Sea, you can also see fascinating Blue Mosque and Prince Islands.

Book Online

Weather Forecast

ISTANBUL

Currency Exchange

22.01.2020 Buying Sales
EURO 6,5680 6,5798
USD 5,9191 5,9297
GBP 7,6976 7,7378


6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE BİLGİLENDİRME


a.Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği;

Bu bilgilendirme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında, Veri Sorumlusu sıfatıyla, “Biz Cevahir İnşaat Turizm ve Sağlık Yatırımları AŞ.’ nin , iş ortaklarına, hissedarlarına, müşterilerine, her hangi bir yolla iletişimde bulunduğu gerçek ya da tüzel kişilere aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere yapılmaktadır.

b.Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği;


Kişisel verileriniz, Biz Cevahir İnşaat Turizm ve Sağlık Yatırımları AŞ. tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber ; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, oteller, ofisler, şubeler, acenteler, bayiler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Şirketimizin ürün ve hizmetlerinden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Ayrıca, Biz Cevahir İnşaat Turizm ve Sağlık Yatırımları AŞ. hizmetlerini kullanmak niyetiyle çağrı merkezimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, Şirketimizi,otelimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, Biz Cevahir İnşaat Turizm ve Sağlık Yatırımları AŞ.’nin herhangi bir amaçla düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, Biz Cevahir İnşaat Turizm ve Sağlık Yatırımları AŞ. tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Biz Cevahir İnşaat Turizm ve Sağlık Yatırımları AŞ. tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Biz Cevahir İnşaat Turizm ve Sağlık Yatırımları AŞ ve ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Biz Cevahir İnşaat Turizm ve Sağlık Yatırımları AŞ. tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, ait lokasyonların fiziksel güvenliğini, verilen hizmetlerin kalitesini, yerine gelmesini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali isler v.b.), Biz Cevahir İnşaat Turizm ve Sağlık Yatırımları AŞ. ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Biz Cevahir İnşaat Turizm ve Sağlık Yatırımları AŞ. insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme sartları ve amaçları dahilinde ayrı ayrı işlenecektir.


c.İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,


Toplanan kişisel verileriniz; Biz Cevahir İnşaat Turizm ve Sağlık Yatırımları AŞ. tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Biz Cevahir İnşaat Turizm ve Sağlık Yatırımları AŞ. ve Biz Cevahir İnşaat Turizm ve Sağlık Yatırımları AŞ. ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Biz Cevahir İnşaat Turizm ve Sağlık Yatırımları AŞ. tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Biz Cevahir İnşaat Turizm ve Sağlık Yatırımları AŞ. ne ait lokasyonların fiziksel güvenliğini, verdiğimiz hizmetlerin kalitesini, yerine gelmesini, denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali isler v.b.), Biz Cevahir İnşaat Turizm ve Sağlık Yatırımları AŞ. ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Biz Cevahir İnşaat Turizm ve Sağlık Yatırımları AŞ. insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Biz Cevahir İnşaat Turizm ve Sağlık Yatırımları AŞ. ‘ne dahil olan ve ileri de olacak şirketlere, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.


ç.Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,


Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi, yerine getirilebilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.


d.KVKK 11. Madde kapsamında Veri Sahibinin Hakları,

Biz Cevahir İnşaat Turizm ve Sağlık Yatırımları AŞ. olarak KVKK 11.madde ve tümü kapsamında, kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu tarafınıza bildiririz;


Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte yazılı talebinizi yukarıda belirtilen Biz Cevahir İnşaat Turizm ve Sağlık Yatırımları AŞ. şirket ve şubelerinden hangisi muhatabınız ise onu ilgi tutarak “Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:117/2 Şişli/İstanbul’ adresine ıslak imzalı olarak veya info@bizcevahirhotels.com kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak gönderebilirsiniz.


Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, başvurunun kabul edilebilir ve anlaşılır olması açısından konu ile ilgili bilgi ve belgelerin başvurunuza eklenmiş olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu başvurular şu an için ücretsizdir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

KVKK 13. Madde çerçevesinde yapılabilecek başvuruya ilişkin forma ulaşmak için tıklayınız.