• slidebg1
  Archaeological Museum
  This complex was built by the end of 19th century by the architect Vallaury thanks
  to great efforts of famous Turkish painter Osman Hamdi Bey
 • slidebg1
  Blue Mosque
  One of the most notable features of the Blue Mosque is visible from far away
  its six minarets. This is very unique, as most mosques have four, two, or just one minaret
 • slidebg1
  Blue Mosque
  The Sultan Ahmed Complex is one of the greatest complexes in Istanbul. It is
  known as the because of its magnificent interior paneling of more than 20,000 blue and white tiles
 • slidebg1
  Grand Bazaar
  The Grand Bazaar (Kapalıçarşı) in Istanbul is one of the largest covered markets in
  the world with 60 streets and 5,000 shops, and attracts between 250,000 and 400,000 visitors daily
 • slidebg1
  Hagia Sophia
  The historical church rises across the Blue Mosque in Eminönü district
 • slidebg1
  III Ahmet Sebil and Fountain
  It is one of the historical and magnificient fountains of Istanbul. The fountain
  located in front of the gate of Topkapi Palace and overlooks the Hagia Sophia square

Location

Our perfect location nearby Hagia Sophia, Blue Mosque and Topkapi Palace, as to other historical places, museums and more of Sultanahmet, has its own wonderful charm.

By Car or Taxi

When leaving Istanbul Ataturk Airport, turn right at the first intersection, and follow signs to Sirkeci/Sahilyolu. You will come to a roundabout with a big fountain in the middle; turn left and follow the signs to Sirkeci. Drive straight along the seaside road for approximately 15 kilometers, then turn left at the first sign guiding to Sultanahmet–Ayasofya. Go under the small railway bridge, after about 100 meters take the right turn indicated with Ayasofya sign at first intersection. Continuing to drive straight, after passing by Arasta Bazaar, turn right through downhill when you see the autopark on your left. Just after 50 meters, taking the first left, you will come to Akbiyik Street. Take a first left then take the second left then go straight 100 mt. you will see on your right Biz Cevahir Hotel.

By Public Transport

Take the metro to Zeytinburnu (M1) from Ataturk Airport; then, the tram to Eminonu or Kabatas (T1). Your station to stop will be 'Sultanahmet - Blue Mosque'. The next step will be to find Blue Mosque by walking and to follow the instructions on our map.

Biz Cevahir Hotel Sultanahmet is located in the middle of the Old City

Blue Mosque 100 m
Haqia Sophia 120 m
Topkapi Palace 140 m
Hippodrome 120 m
Islamic Art Museum 130 m
Basilica Cistern 160 m
Grand Bazaar 500 m
Sirkeci International Railway Station 1.5 km
Karakoy International Sea Port 2.5 km
Nearest Tram Station (Sultanahmet Stop) 100 m
Ataturk Airport 19 km
Taksim Square 4 km
Coach Station 10 km
Ferry Port 1.5 km

Book Online

Weather Forecast

ISTANBUL

Currency Exchange

06.12.2019 Buying Sales
EURO 6,3738 6,3853
USD 5,7488 5,7591
GBP 7,5361 7,5754


6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE BİLGİLENDİRME


a.Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği;

Bu bilgilendirme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında, Veri Sorumlusu sıfatıyla, “Biz Cevahir İnşaat Turizm ve Sağlık Yatırımları AŞ.’ nin , iş ortaklarına, hissedarlarına, müşterilerine, her hangi bir yolla iletişimde bulunduğu gerçek ya da tüzel kişilere aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere yapılmaktadır.

b.Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği;


Kişisel verileriniz, Biz Cevahir İnşaat Turizm ve Sağlık Yatırımları AŞ. tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber ; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, oteller, ofisler, şubeler, acenteler, bayiler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Şirketimizin ürün ve hizmetlerinden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Ayrıca, Biz Cevahir İnşaat Turizm ve Sağlık Yatırımları AŞ. hizmetlerini kullanmak niyetiyle çağrı merkezimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, Şirketimizi,otelimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, Biz Cevahir İnşaat Turizm ve Sağlık Yatırımları AŞ.’nin herhangi bir amaçla düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, Biz Cevahir İnşaat Turizm ve Sağlık Yatırımları AŞ. tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Biz Cevahir İnşaat Turizm ve Sağlık Yatırımları AŞ. tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Biz Cevahir İnşaat Turizm ve Sağlık Yatırımları AŞ ve ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Biz Cevahir İnşaat Turizm ve Sağlık Yatırımları AŞ. tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, ait lokasyonların fiziksel güvenliğini, verilen hizmetlerin kalitesini, yerine gelmesini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali isler v.b.), Biz Cevahir İnşaat Turizm ve Sağlık Yatırımları AŞ. ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Biz Cevahir İnşaat Turizm ve Sağlık Yatırımları AŞ. insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme sartları ve amaçları dahilinde ayrı ayrı işlenecektir.


c.İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,


Toplanan kişisel verileriniz; Biz Cevahir İnşaat Turizm ve Sağlık Yatırımları AŞ. tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Biz Cevahir İnşaat Turizm ve Sağlık Yatırımları AŞ. ve Biz Cevahir İnşaat Turizm ve Sağlık Yatırımları AŞ. ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Biz Cevahir İnşaat Turizm ve Sağlık Yatırımları AŞ. tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Biz Cevahir İnşaat Turizm ve Sağlık Yatırımları AŞ. ne ait lokasyonların fiziksel güvenliğini, verdiğimiz hizmetlerin kalitesini, yerine gelmesini, denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali isler v.b.), Biz Cevahir İnşaat Turizm ve Sağlık Yatırımları AŞ. ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Biz Cevahir İnşaat Turizm ve Sağlık Yatırımları AŞ. insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Biz Cevahir İnşaat Turizm ve Sağlık Yatırımları AŞ. ‘ne dahil olan ve ileri de olacak şirketlere, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.


ç.Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,


Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi, yerine getirilebilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.


d.KVKK 11. Madde kapsamında Veri Sahibinin Hakları,

Biz Cevahir İnşaat Turizm ve Sağlık Yatırımları AŞ. olarak KVKK 11.madde ve tümü kapsamında, kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu tarafınıza bildiririz;


Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte yazılı talebinizi yukarıda belirtilen Biz Cevahir İnşaat Turizm ve Sağlık Yatırımları AŞ. şirket ve şubelerinden hangisi muhatabınız ise onu ilgi tutarak “Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:117/2 Şişli/İstanbul’ adresine ıslak imzalı olarak veya info@bizcevahirhotels.com kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak gönderebilirsiniz.


Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, başvurunun kabul edilebilir ve anlaşılır olması açısından konu ile ilgili bilgi ve belgelerin başvurunuza eklenmiş olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu başvurular şu an için ücretsizdir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

KVKK 13. Madde çerçevesinde yapılabilecek başvuruya ilişkin forma ulaşmak için tıklayınız.